Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 10/12/2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko PPA
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
1. zmluvná strana - IČO 30794323
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6 066,45 €
Dátum uzavretia zmluvy 27.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 28.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť