Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 12/12/2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 604 658,40 €
Dátum uzavretia zmluvy 20.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 21.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť