Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/07/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 13/07/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Štefan Galovič
1. zmluvná strana - Adresa Studenec 139
1. zmluvná strana - IČO 33064695
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 11 892,17 €
Dátum uzavretia zmluvy 22.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 23.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť