Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/07/2013 - Zámenná zmluva

Poradové číslo 14/07/2013
Názov zmluvy Zámenná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mgr. Miloslav Repaský a manž. Kamila
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 203,- €
Dátum uzavretia zmluvy 29.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 30.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť