Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/01/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov

Poradové číslo 01/01/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SNM-Spišské múzeum
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
1. zmluvná strana - IČO 00164721
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 12.01.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 13.01.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 1. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť