Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/12/2015 - Dohoda

Poradové číslo 01/12/2015
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.11.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 27.11.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.05.2016

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 11. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť