Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/06/2015 - Záložná zmluva

Poradové číslo 03/06/2015
Názov zmluvy Záložná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
2. zmluvná strana - Adresa Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
2. zmluvná strana - IČO 30416094
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 19.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 20.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť