Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/09/2015 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 04/09/2015
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Kopaňák František
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.08.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 22.08.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.08.2016

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 8. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť