Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/03/2015 - Zmluva o dielo 1-04032015

Poradové číslo 07/03/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo 1-04032015
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko HS EURO WOOD, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Vysoká 2, 054 01 Levoča
2. zmluvná strana - IČO 36470333
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 35 895,492 €
Dátum uzavretia zmluvy 04.03.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 05.03.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť