Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/05/2015 - Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení

Poradové číslo 08/05/2015
Názov zmluvy Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 06.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 07.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť