Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/2015 - Dohoda č. 15-36-50J-8

Poradové číslo 11/2015
Názov zmluvy Dohoda č. 15-36-50J-8
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 16.03.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 17.03.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť