Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/10/2015 - Dohoda č. 47-2015-§ 54-ŠnZ

Poradové číslo 23/10/2015
Názov zmluvy Dohoda č. 47-2015-§ 54-ŠnZ
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 27.10.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 10. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť