Obsah

Späť

Registratúrna značka:

29/12/2015 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 29/12/2015
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mária Tomečková
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 14.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 15.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť