Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/09/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 04/09/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Marián Paľonder
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 05.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 14.09.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 9. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť