Obsah


Zmluvy - 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
35/12/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie31.12.2017
18/07/2016 - Nájomná zmluva25.07.2017
26/12/2016 - Úrazové poistenie02.01.2017
36/12/2016 - Dohoda o ukončení zmluvy o nájme01.01.2017
37/12/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie01.01.2017
13/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb31.12.2016
30/12/2016 - Nájomná zmluva31.12.2016
31/12/2016 - Nájomná zmluva31.12.2016
32/12/2016 - Nájomná zmluva31.12.2016
33/12/2016 - Nájomná zmluva31.12.2016
34/12/2016 - Nájomná zmluva31.12.2016
23/12/2016 - Zmluva o grantovom účte30.12.2016
28/12/2016 - Nájomná zmluva30.12.2016
29/12/2016 - Nájomná zmluva30.12.2016
22/12/2016 - Nájomná zmluva29.12.2016
21/12/2016 - Nájomná zmluva28.12.2016
27/12/2016 - Úrazové poistenie26.12.2016
20/12/2016 - Poistná zmluva23.12.2016
18/12/2016 - Nájomná zmluva21.12.2016
19/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve21.12.2016
17/12/2016 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb20.12.2016
14/12/2016 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi19.12.2016
15/12/2016 - Nájomná zmluva19.12.2016
16/12/2016 - Dodatok č. 1/2016 k nájomnej zmluve19.12.2016
25/12/2016 - Kúpna zmluva17.12.2016
24/12/2016 - Kúpna zmluva10.12.2016
09/12/2016 - Nájomná zmluva08.12.2016
10/12/2016 - Nájomná zmluva08.12.2016
11/12/2016 - Nájomná zmluva08.12.2016
12/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve08.12.2016
13/12/2016 - Nájomná zmluva08.12.2016
05/12/2016 - Kúpna zmluva02.12.2016
06/12/2016 - Kúpna zmluva02.12.2016
07/12/2016 - Kúpna zmluva02.12.2016
08/12/2016 - Kúpna zmluva02.12.2016
01/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve01.12.2016
03/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve01.12.2016
04/12/2016 - Nájomná zmluva01.12.2016
02/12/2016 - Nájomná zmluva30.11.2016
38/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve23.11.2016
39/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve23.11.2016
40/11/2016 - Nájomná zmluva23.11.2016
41/11/2016 - Nájomná zmluva23.11.2016
42/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve23.11.2016
01/11/2016 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi16.11.2016
02/11/2016 - Zmluva o dielo16.11.2016
03/11/2016 - Zmluva o dielo16.11.2016
04/11/2016 - Zmluva o dielo16.11.2016
05/11/2016 - Zmluva o dielo16.11.2016
07/11/2016 - Zmluva o dielo16.11.2016
09/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
10/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
11/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve16.11.2016
12/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
13/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
14/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
15/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
16/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
17/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
18/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
19/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
20/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve16.11.2016
21/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
22/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve16.11.2016
23/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
24/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
25/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
26/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
27/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
28/11/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb16.11.2016
29/11/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb16.11.2016
30/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve16.11.2016
31/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
32/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
33/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
35/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
36/11/2016 - Nájomná zmluva16.11.2016
37/11/2016 - Zmluva o náje nebytových priestorov16.11.2016
34/11/2016 - Nájomná zmluva09.11.2016
20/10/2016 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku03.11.2016
18/10/2016 - Zmluva o poskytnutí grantu18.10.2016
19/10/2016 - Zmluva18.10.2016
15/10/2016 - Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM13.10.2016
17/10/2016 - Kúpna zmluva13.10.2016
16/10/2016 - KZ IBV 12/201612.10.2016
08/11/2016 - Zmluva o dielo12.10.2016
14/10/2016 - Kúpna zmluva11.10.2016
06/11/2016 - Zmluva o dielo10.10.2016
07/10/2016 - Zmluva o dielo07.10.2016
08/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve07.10.2016
09/10/2016 - Nájomná zmluva07.10.2016
10/10/2016 - Nájomná zmluva07.10.2016
11/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve07.10.2016
12/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve07.10.2016
13/10/2016 - Nájomná zmluva07.10.2016
06/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve06.10.2016
04/10/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb05.10.2016
05/10/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb05.10.2016
03/10/2016 - Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ04.10.2016
01/10/2016 - Kúpno-predajná zmluva03.10.2016
02/10/2016 - Zmluva o dielo03.10.2016
22/09/2016 - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ30.09.2016
19/09/2016 - Kúpna zmluva29.09.2016
20/09/2016 - Kúpna zmluva29.09.2016
21/09/2016 - Kúpna zmluva29.09.2016
15/09/2016 - Nájomná zmluva28.09.2016
16/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb28.09.2016
17/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb28.09.2016
18/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb28.09.2016
14/09/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve27.09.2016
10/09/2016 - Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ22.09.2016
11/09/2016 - Dodatok č. 1 k dohode č. 47-2015-§54ŠnZ22.09.2016
12/09/2016 - Zmluva o dielo22.09.2016
05/09/2016 - Nájomná zmluva20.09.2016
06/09/2016 - Nájomná zmluva20.09.2016
07/09/2016 - Kúpna zmluva20.09.2016
08/09/2016 - Kúpna zmluva20.09.2016
09/09/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb20.09.2016
04/09/2016 - Zmluva o dielo14.09.2016
01/09/2016 - Nájomná zmluva12.09.2016
02/09/2016 - Nájomná zmluva12.09.2016
03/09/2016 - Zmluva o výpožičke12.09.2016
28/08/2016 - Nájomná zmluva31.08.2016
29/08/2016 - Nájomná zmluva31.08.2016
30/08/2016 - Nájomná zmluva31.08.2016
33/08/2016 - Dohoda o vzájomnej spolupráci31.08.2016
34/08/2016 - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe31.08.2016
35/08/2016 - Zmluva o dielo31.08.2016
32/08/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti26.08.2016
31/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve25.08.2016
27/08/2016 - Nájomná zmluva23.08.2016
26/08/2016 - Nájomná zmluva20.08.2016
23/08/2016 - Zmluva o dielo19.08.2016
24/08/2016 - Zmluva o dielo19.08.2016
25/08/2016 - Zmluva o dielo19.08.2016
22/08/2016 - Nájomná zmluva18.08.2016
19/08/2016 - Zmluva o dielo10.08.2016
20/08/2016 - Zmluva o dielo10.08.2016
14/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.08.2016
15/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.08.2016
16/08/2016 - Nájomná zmluva09.08.2016
17/08/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe09.08.2016
18/08/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb09.08.2016
10/08/2016 - Nájomná zmluva05.08.2016
11/08/2016 - Nájomná zmluva05.08.2016
12/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve05.08.2016
13/08/2016 - Nájomná zmluva05.08.2016
07/08/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb03.08.2016
08/08/2016 - Nájomná zmluva03.08.2016
09/08/2016 - Nájomná zmluva03.08.2016
05/08/2016 - Nájomná zmluva02.08.2016
01/08/2016 - Nájomná zmluva01.08.2016
02/08/2016 - Nájomná zmluva01.08.2016
03/08/2016 - Nájomná zmluva01.08.2016
04/08/2016 - Nájomná zmluva01.08.2016
06/08/2016 - Nájomná zmluva01.08.2016
25/07/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu28.07.2016
26/07/2016 - Zmluva o dodávke pitnej vody28.07.2016
27/07/2016 - Zmluva o dodávke pitnej vody28.07.2016
23/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie27.07.2016
24/07/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve27.07.2016
22/07/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve26.07.2016
16/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie25.07.2016
17/07/2016 - Nájomná zmluva25.07.2016
19/07/2016 - Nájomná zmluva25.07.2016
20/07/2016 - Nájomná zmluva25.07.2016
21/07/2016 - Nájomná zmluva25.07.2016
21/08/2016 - Zmluva o dielo25.07.2016
15/07/2016 - dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-07-12-201522.07.2016
14/07/2016 - Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest21.07.2016
12/07/2016 - Nájomná zmluva20.07.2016
13/07/2016 - Nájomná zmluva20.07.2016
11/07/2016 - Dohoda11.07.2016
10/07/2016 - Nájomná zmluva08.07.2016
08/07/2016 - Nájomná zmluva07.07.2016
09/07/2016 - Nájomná zmluva07.07.2016
02/07/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve04.07.2016
03/07/2016 - Nájomná zmluva04.07.2016
04/07/2016 - Kúpna zmluva04.07.2016
05/07/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností zo dňa 13.11.201504.07.2016
06/07/2016 - Nájomná zmluva04.07.2016
07/07/2016 - Nájomná zmluva04.07.2016
01/07/2016 - Kúpna zmluva01.07.2016
27/06/2016 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0201-15-0874330.06.2016
23/06/2016 - Nájomná zmluva28.06.2016
22/06/2016 - Zmluva o pripojení23.06.2016
24/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve23.06.2016
25/06/2016 - Nájomná zmluva23.06.2016
26/06/2016 - Nájomná zmluva23.06.2016
18/06/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb22.06.2016
17/06/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve21.06.2016
19/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve21.06.2016
20/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve21.06.2016
21/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve21.06.2016
14/06/2016 - Nájomná zmluva16.06.2016
15/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve16.06.2016
16/06/2016 - Kúpna zmluva16.06.2016
12/06/2016 - Zmluva o výkone správy13.06.2016
13/06/2016 - Dodatok k dohode13.06.2016
07/06/2016 - Kúpna zmluva10.06.2016
04/06/2016 - Nájomná zmluva09.06.2016
06/06/2016 - Nájomná zmluva09.06.2016
08/06/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb09.06.2016
09/06/2016 - Nájomná zmluva09.06.2016
10/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.06.2016
11/06/2016 - Nájomná zmluva09.06.2016
03/06/2016 - Zmluva o dodávke elektriny08.06.2016
05/06/2016 - Nájomná zmluva04.06.2016
01/06/2016 - Zmluva o odpadoch03.06.2016
02/06/2016 - Kúpna zmluva01.06.2016
30/05/2016 - Nájomná zmluva30.05.2016
31/05/2016 - Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania30.05.2016
32/05/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1-31-03-201530.05.2016
22/05/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve25.05.2016
23/05/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve25.05.2016
24/05/2016 - Kúpna zmluva25.05.2016
25/05/2016 - Kúpna zmluva25.05.2016
26/05/2016 - Kúpna zmluva25.05.2016
27/05/2016 - Nájomná zmluva25.05.2016
28/05/2016 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve25.05.2016
29/05/2016 - Nájomná zmluva25.05.2016
21/05/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb24.05.2016
20/05/2016 - Kúpna zmluva19.05.2016
14/05/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve17.05.2016
18/05/2016 - Nájomná zmluva17.05.2016
19/05/2016 - Mandátna zmluva17.05.2016
17/05/2016 - Dodatok č. N20160226001D0112.05.2016
16/05/2016 - Nájomná zmluva11.05.2016
15/05/2016 - Nájomná zmluva10.05.2016
13/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.05.2016
11/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve06.05.2016
12/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve06.05.2016
08/05/2016 - Nájomná zmluva05.05.2016
09/05/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve05.05.2016
10/05/2016 - Nájomná zmluva05.05.2016
04/05/2016 - Nájomná zmluva03.05.2016
05/05/2016 - Nájomná zmluva03.05.2016
06/05/2016 - Nájomná zmluva03.05.2016
07/05/2016 - Nájomná zmluva03.05.2016
01/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve02.05.2016
02/05/2016 - dodatok k nájomnej zmluve02.05.2016
03/05/2016 - Nájomná zmluva02.05.2016
27/04/2016 - Zmluva o spolupráci27.04.2016
21/04/2016 - Nájomná zmluva20.04.2016
22/04/2016 - Nájomná zmluva20.04.2016
23/04/2016 - Nájomná zmluva20.04.2016
24/04/2016 - Nájomná zmluva20.04.2016
25/04/2016 - Nájomná zmluva20.04.2016
20/04/2016 - Zámenná zmluva13.04.2016
18/04/2016 - Nájomná zmluva12.04.2016
19/04/2016 - Nájomná zmluva12.04.2016
17/04/2016 - Zmluva o dielo11.04.2016
14/04/2016 - Nájomná zmluva08.04.2016
15/04/2016 - Nájomná zmluva08.04.2016
16/04/2016 - Nájomná zmluva08.04.2016
11/04/2016 - Kúpna zmluva07.04.2016
12/04/2016 - Kúpna zmluva07.04.2016
13/04/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie07.04.2016
08/04/2016 - Nájomná zmluva07.04.2016
09/04/2016 - Nájomná zmluva07.04.2016
10/04/2016 - Zmluva o dielo06.04.2016
06/04/2016 - Kúpna zmluva05.04.2016
07/04/2016 - Zmluva o dielo05.04.2016
03/04/2016 - Nájomná zmluva04.04.2016
04/04/2016 - Zmluva o nájme nebytových priestorov04.04.2016
05/04/2016 - Kúpna zmluva04.04.2016
26/04/2016 - Dohoda č. 16/36/012/1401.04.2016
01/04/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve01.04.2016
02/04/2016 - Nájomná zmluva01.04.2016
27/03/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP31.03.2016
28/03/2016 - Kúpna zmluva31.03.2016
25/03/2016 - Nájomná zmluva30.03.2016
26/03/2016 - Nájomná zmluva30.03.2016
24/03/2016 - Zmluva o dielo24.03.2016
22/03/2016 - Dodatok k zmluve o NFP22.03.2016
23/03/2016 - Dodatok k Zmluve o dielo22.03.2016
17/03/2016 - Nájomná zmluva19.03.2016
16/03/2016 - Dohoda18.03.2016
15/03/2016 - Kúpna zmluva17.03.2016
18/03/2016 - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve16.03.2016
19/03/2016 - dodatok k nájomnej zmluve16.03.2016
20/03/2016 - Nájomná zmluva16.03.2016
21/03/2016 - Nájomná zmluva16.03.2016
11/03/2016 - Nájomná zmluva12.03.2016
12/03/2016 - Nájomná zmluva12.03.2016
13/03/2016 - Nájomná zmluva12.03.2016
14/03/2016 - Nájomná zmluva12.03.2016
09/03/2016 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní kom odpadu09.03.2016
10/03/2016 - Kúpna zmluva09.03.2016
05/03/2016 - Zmluva o poskytnutí služieb04.03.2016
06/03/2016 - Dohoda o ukončení zmluy o nájme nehnuteľností04.03.2016
07/03/2016 - Zmluva o spolupráci04.03.2016
08/03/2016 - Zmluva o spolupráci04.03.2016
01/03/2016 - Nájomná zmluva03.03.2016
02/03/2016 - Dodatok č. 1 k dohode č. 6903.03.2016
03/03/2016 - Zmluva o dielo03.03.2016
04/03/2016 - Nájomná zmluva03.03.2016
23/02/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti29.02.2016
21/02/2016 - Nájomná zmluva25.02.2016
22/02/2016 - Zmluva o dielo25.02.2016
15/02/2016 - Zmluva o dielo24.02.2016
16/02/2016 - Nájomná zmluva24.02.2016
17/02/2016 - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve24.02.2016
18/02/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ24.02.2016
19/02/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24.02.2016
13/02/2016 - Nájomná zmluva16.02.2016
14/02/2016 - Zámenná zmluva16.02.2016
10/02/2016 - Nájomná zmluva10.02.2016
12/02/2016 - Zmluva o dielo10.02.2016
11/02/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.02.2016
20/02/2016 - Nájomná zmluva05.02.2016
03/02/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb04.02.2016
04/02/2016 - Nájomná zmluva04.02.2016
05/02/2016 - Zmluva o poskytnutá Palubnej jednotky04.02.2016
06/02/2016 - Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest04.02.2016
07/02/2016 - Kúpna zmluva04.02.2016
09/02/2016 - Kúpna zmluva04.02.2016
02/02/2016 - Kúpno-predajná zmluva03.02.2016
01/02/2016 - Mandátna zmluva02.02.2016
10/01/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu30.01.2016
09/01/2016 - Dohoda29.01.2016
11/01/2016 - Nájomná zmluva28.01.2016
12/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve27.01.2016
04/01/2016 - Nájomná zmluva26.01.2016
07/01/2016 - Darovacia zmluva26.01.2016
08/01/2016 - Rámcová kúpna zmluva26.01.2016
05/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve22.01.2016
06/01/2016 - Nájomná zmluva19.01.2016
03/01/2016 - dodatok k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest12.01.2016
01/01/2016 - Zmluva o dodávke plynu09.01.2016
02/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve09.01.2016
08/02/2016 - Dodatok k zmluve02.01.2016