Obsah

Späť

Registratúrna značka:

27/03/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 27/03/2016
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo hospodárstva SR
1. zmluvná strana - Adresa Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
1. zmluvná strana - IČO 00686832
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 342 353,12 €
Dátum uzavretia zmluvy 21.03.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 31.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť