Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/02/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 15/02/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ARKA, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Zvonárska ul. 23, 040 01 Košice
2. zmluvná strana - IČO 00594342
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 4 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 23.02.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 24.02.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 2. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť