Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/09/2016 - Kúpna zmluva

Poradové číslo 08/09/2016
Názov zmluvy Kúpna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko O2 Slovakia, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 35848863
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 384,- €
Dátum uzavretia zmluvy 05.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 20.09.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 9. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť