Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/04/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 13/04/2016
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Dobrovoľná požiarna ochrana
1. zmluvná strana - Adresa Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
1. zmluvná strana - IČO 00177474
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 06.04.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 07.04.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 4. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť