Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/04/2016 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 19/04/2016
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ivanová Júlia
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 24,- €
Dátum uzavretia zmluvy 11.04.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 12.04.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 4. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť