Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/03/2016 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 07/03/2016
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Implementačná agentúra MVSVR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30854687
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.02.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 04.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť