Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/08/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 20/08/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Marek Bednárz
1. zmluvná strana - Adresa Jamník 312, 053 22
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 25.07.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 10.08.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 8. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť