Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/01/2018 - Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti

Poradové číslo 03/01/2018
Názov zmluvy Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Človek v ohrození, n.o.
2. zmluvná strana - Adresa Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 50082001
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 24.01.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 1. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť