Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/05/2018 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 03/05/2018
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Základná umelecká škola
2. zmluvná strana - Adresa Sídlisko Hrad 1138/28, Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 37879111
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 03.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 04.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť