Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/06/2018 - Zmluva o nájme nehnuteľností

Poradové číslo 03/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Spišská Kapistula 9, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00179124
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 23.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 05.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť