Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/07/2018 - Dodatok k Zmluve o spolupráci

Poradové číslo 03/07/2018
Názov zmluvy Dodatok k Zmluve o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko IA MPSVaR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30854687
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 06.07.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 7. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť