Obsah

Späť

06/07/2018 - Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Poradové číslo 06/07/2018
Názov zmluvy Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 10.07.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 11.07.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy  

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 7. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť