Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/01/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 12/01/2018
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Anna Balčáková
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.01.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 01.02.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť