Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 12/04/2018
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko František Kopaňák
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 12.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 17.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť