Obsah

Späť

14/08/2018 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Poradové číslo 14/08/2018
Názov zmluvy Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SPP-distribúcia, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35910739
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 07.08.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 10.08.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 8. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť