Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/06/2018 - Zmluva o zriadení vecného bremena

Poradové číslo 15/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 13, 053 11 Smižany
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 19.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť