Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/04/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 20/04/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Anton Fuchs
1. zmluvná strana - Adresa
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 180,- €
Dátum uzavretia zmluvy 13.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 25.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť