Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/05/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 23/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT
2. zmluvná strana - Adresa Zimné 188, 053 23 Rudňany
2. zmluvná strana - IČO 33061424
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 489,54 €
Dátum uzavretia zmluvy 14.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 28.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť