Obsah

Späť

Registratúrna značka:

28/05/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 28/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko STAVANT s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mliečna 1592/90, 040 14 Košice
2. zmluvná strana - IČO 44736258
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 60 351,34 €
Dátum uzavretia zmluvy 07.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 30.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť