Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2021

Memorandum o partnerstve a spolupráci

13/09/2021

Neuvedené

Nadácia PSK pre podporu rodiny

mesto Spišské Podhradie

20.09.2021

Nájomná zmluva

12/09/2021

Neuvedené

Eva Ryšová

mesto Spišské Podhradie

20.09.2021

Nájomná zmluva

11/09/2021

Neuvedené

M. Kapitančíková

mesto Spišské Podhradie

20.09.2021

Nájomná zmluva

10/09/2021

Neuvedené

N. Kašprišinová, K. Boženko

mesto Spišské Podhradie

14.09.2021

Nájomná zmluva

09/09/2021

Neuvedené

Július Tulej

mesto Spišské Podhradie

14.09.2021

Nájomná zmluva

08/09/2021

Neuvedené

A. Škop. D. Škopová

mesto Spišské Podhradie

14.09.2021

Nájomná zmluva

07/09/2021

Neuvedené

Mgr. Roman Mašura

mesto Spišské Podhradie

14.09.2021

Nájomná zmluva

06/09/2021

Neuvedené

Lýdia Škopová

mesto Spišské Podhradie

10.09.2021

Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu

05/09/2021

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

mesto Spišské Podhradie

07.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

04/09/2021

47 481,32 EUR

OZ MAS LEV, o.z.

mesto Spišské Podhradie

06.09.2021

Zmluva o dielo

03/09/2021

12 090,94 EUR

EFIMO s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

02.09.2021

Nájomná zmluva KS 8/2021

02/09/2021

Neuvedené

Jozef Jenča

mesto Spišské Podhradie

02.09.2021

Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

01/09/2021

Neuvedené

M. Mižigár, B. Mižigárová

mesto Spišské Podhradie

25.08.2021

Kúpna zmluva

15/08/2021

80,00 EUR

František Pravlik

mesto Spišské Podhradie

25.08.2021

Zámenná zmluva

14/08/2021

Neuvedené

PaedDr. Ján Furman

mesto Spišské Podhradie

24.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

13/08/2021

1,00 EUR

Človek v ohrození, n.o.

mesto Spišské Podhradie

19.08.2021

Dodatok k zmluve

12/08/2021

Neuvedené

Ministerstvo financií a rozvoja

mesto Spišské Podhradie

19.08.2021

Zmluva o spolupráci

11/08/2021

10 000,00 EUR

Slovenský zväz cyklistiky

mesto Spišské Podhradie

17.08.2021

Nájomná zmluva KS 7/2021

10/08/2021

Neuvedené

Monika Ondrišová

mesto Spišské Podhradie

11.08.2021

Dodatok č. 5

09/08/2021

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.08.2021

Dodatok č. 3 "Zberný dvor Spišské Podhradie"

08/08/2021

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ministerstvo vnútra

09.08.2021

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt

07/08/2021

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ministerstvo financií a rozvoja

06.08.2021

Nájomná zmluva

06/08/2021

Neuvedené

Miroslav Leskovský

mesto Spišské Podhradie

06.08.2021

Nájomná zmluva

05/08/2021

Neuvedené

Mgr. Veronika Olbertová

mesto Spišské Podhradie

04.08.2021

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

04/08/2021

72 834,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: