Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2012

VZN 2_2012,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 136x | 15.05.2012

VZN 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 157x | 01.07.2012

VZN 5_2012,ktorým sa zrušuje VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň Stiahnuté: 116x | 01.08.2012

VZN 6_2012,ktorým sa zrušuje VZN č.3_1995 o podmienkach podnikania na území mesta Stiahnuté: 113x | 01.08.2012

VZN 7_2012,ktorým sa zrušuje VZN - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 114x | 01.08.2012

VZN 8_2012, ktorým sa zrušuje VZN č. 4_2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2010 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 104x | 01.08.2012

VZN 9_2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely Stiahnuté: 185x | 22.09.2012

VZN 10_2012 o podmienkah podnikania v meste Spišské Podhradie Stiahnuté: 142x | 22.09.2012

VZN 12 2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 120x | 22.09.2012

VZN 11_2012 na ochranu verejného poriadku Stiahnuté: 152x | 22.09.2012

2011

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 108x | 01.01.2011

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuté: 107x | 01.01.2011

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 128x | 01.01.2011

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 284x | 16.07.2011

Cenník cintorínskych služieb Stiahnuté: 193x | 16.07.2011

2010

VZN o urceni miesta a casu zapisu deti do 1 rocnika ZS Stiahnuté: 306x | 01.01.2010

2009

VZN o vylepovani volebnych plagatov Stiahnuté: 117x | 07.05.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie Stiahnuté: 118x | 29.11.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie-Priloha Stiahnuté: 179x | 29.11.2009

2008

VZN o skolskych obvodoch zakladnych skol mesta Stiahnuté: 127x | 01.01.2008

Stránka