Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2012

VZN 11_2012 na ochranu verejného poriadku Stiahnuté: 84x | 22.09.2012

2011

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 75x | 01.01.2011

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuté: 69x | 01.01.2011

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 87x | 01.01.2011

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 91x | 16.07.2011

Cenník cintorínskych služieb Stiahnuté: 102x | 16.07.2011

2010

VZN o urceni miesta a casu zapisu deti do 1 rocnika ZS Stiahnuté: 114x | 01.01.2010

2009

VZN o vylepovani volebnych plagatov Stiahnuté: 81x | 07.05.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie Stiahnuté: 81x | 29.11.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie-Priloha Stiahnuté: 94x | 29.11.2009

2008

VZN o skolskych obvodoch zakladnych skol mesta Stiahnuté: 76x | 01.01.2008

VZN o vyhlaseni a evidencii pamatihodnosti mesta s prilohami Stiahnuté: 89x | 15.11.2008

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 77x | 01.12.2008

2007

VZN ktore upravuje najom bytov Stiahnuté: 150x | 23.02.2007

VZN o mestskej policii Stiahnuté: 71x | 06.12.2007

2006

VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu Stiahnuté: 72x | 01.01.2006

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 86x | 15.03.2006

VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky Stiahnuté: 59x | 15.11.2006

2005

VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia... Stiahnuté: 91x | 01.01.2005

VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun Stiahnuté: 122x | 01.01.2005

Stránka