Navigácia

Obsah

Dokumenty

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTA SPIŠKÉ PODHRADIE

Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskom Podhradí je základnou organizačno-právnou normou Mestského úradu v Spišskom Podhradí a  je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta Spišské Podhradie vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti mestského úradu. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, právomoc a pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

 

Organizačná štruktúra mesta Spišské Podhradie platná od 01.01.2019.