Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 85x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 61x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 65x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 57x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 64x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 60x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 90x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 91x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 70x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 65x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 72x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 95x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 68x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 64x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 75x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 72x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 89x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 80x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 74x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 68x | 15.04.2010

Stránka