Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 177x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 125x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 130x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 119x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 129x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 123x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 219x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 203x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 137x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 169x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 145x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 202x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 140x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 122x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 150x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 178x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 566x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 192x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 272x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 158x | 15.04.2010

Stránka