Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 319x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 179x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 204x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 184x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 180x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 174x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 428x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 297x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 212x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 320x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 227x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 342x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 205x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 187x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 226x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 258x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 1232x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 309x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 448x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 357x | 15.04.2010

Stránka