Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 511x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 325x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 324x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 297x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 309x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 303x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 698x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 502x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 388x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 527x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 376x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 525x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 330x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 414x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 417x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 388x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 2,027x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 504x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 627x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 557x | 15.04.2010

Stránka