Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 459x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 288x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 294x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 266x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 275x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 275x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 623x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 448x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 331x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 484x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 331x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 473x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 293x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 371x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 347x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 344x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 1,873x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 455x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 589x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 506x | 15.04.2010

Stránka