Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 126x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 94x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 101x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 94x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 100x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 95x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 151x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 145x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 109x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 115x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 113x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 143x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 109x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 96x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 116x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 131x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 240x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 131x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 146x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 107x | 15.04.2010

Stránka