Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 380x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 238x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 244x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 221x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 228x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 222x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 516x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 353x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 262x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 428x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 281x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 409x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 249x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 269x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 295x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 297x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 1563x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 377x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 511x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 447x | 15.04.2010

Stránka