Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 196x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 132x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 138x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 128x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 138x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 132x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 245x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 221x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 150x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 195x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 161x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 230x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 153x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 134x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 168x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 208x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 682x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 204x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 313x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 193x | 15.04.2010

Stránka