Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 248x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 154x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 170x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 155x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 155x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 154x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 353x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 259x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 183x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 239x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 192x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 287x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 178x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 161x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 195x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 236x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 950x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 246x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 379x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 266x | 15.04.2010

Stránka