Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 159x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 111x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 117x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 108x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 118x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 114x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 201x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 180x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 126x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 144x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 132x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 183x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 130x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 112x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 141x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 166x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 459x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 172x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 211x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 134x | 15.04.2010

Stránka