Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 101x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 72x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 78x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 69x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 75x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 71x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 115x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 105x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 82x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 78x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 89x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 111x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 80x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 75x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 89x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 86x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 122x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 93x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 89x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 78x | 15.04.2010

Stránka