Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 68x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 47x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 46x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 38x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 49x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 44x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 65x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 66x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 53x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 47x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 55x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 68x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 54x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 51x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 57x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 56x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 56x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 65x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 54x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 51x | 15.04.2010

Stránka