Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 35x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 31x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 32x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 30x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 34x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 30x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 45x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 40x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 37x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 34x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 32x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 38x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 33x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 33x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 34x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 41x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 33x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 48x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 37x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 35x | 15.04.2010

Stránka