Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 277x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 169x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 188x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 173x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 171x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 166x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 388x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 277x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 198x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 278x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 214x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 314x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 194x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 173x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 213x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 250x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 1096x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 287x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 412x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 308x | 15.04.2010

Stránka