Navigácia

Obsah

Dokumenty

ŠTATÚT MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE

Štatút mesta Spišské Podhradie upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta,  postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši taktiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva a cien mesta.

Prílohy:
Štatút mesta Spišské Podhradie 2015.pdf 552kB

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Spišské Podhradie (2020)