Obsah

Dokumenty

SYMBOLY MESTA

Erb mesta tvorí v modrom štíte strieborná ruka s čiernym rukávom držiaca strieborný trojvežový kostol s červenými strechami; na vežiach sú dve biele zástavky. Erb Spišského Podhradia má pôvod v 15. storočí a patrí do heraldicky osobitne cennej skupiny tzv. hovoriacich erbov, ktoré sa svojím motívom viažu k názvu mesta.

Vlajku mesta tvoria dva modré pásy po okraji vlajky, dva biele pásy a v strede vlajky jeden červený pás. Dĺžka vlajky je spravidla dvojnásobkom jej šírky; v strede so zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny vlajky.

Pečať mesta tvorí erb mesta s hrubopisom „Mesto Spišské Podhradie.

 

Prílohy:
Symboly mesta.pdf 108kB