Obsah

MZ – (2010 - 2014)

PRIMÁTOR MESTA

Jozef BačaMgr. Jozef Bača - narodil sa v Levoči v roku 1954. Po ukončení štúdia na PdF - UPJŠ v Prešove začal pracovať ako učiteľ na ZŠ v Spišskom Podhradí; od roku 1990 ako zástupca riaditeľa a od roku 2003 ako riaditeľ ZŠ. Od roku 1990 do 2003 bol poslancom MZ a v období 1998 - 2003 zástupcom primátora. Je členom OP KDH, RR KDH, v rokoch 2006 - 2009 bol poslancom VÚC v Prešove.
e-mail:   baca.jozef@post.sk


ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

m-kapustaMVDr. Michal Kapusta
Dátum a miesto narodenia:  14. október 1973, Krompachy
Rodinný stav:   ženatý, 2 deti
Vzdelanie:    vysokoškolské II. st. - UVL Košice  (veter. lekár)
e-mail:  zastupcaprimatora@spisskepodhradie.sk


PREDNOSTA - MsÚ Spišské Podhradie

( od 10.12.2010 - funkcia neobsadená )

e-mail:  prednosta@spisskepodhradie.sk


HLAVNÝ KONTROLÓR

JUDr. Jozef TekeliJUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externý doktorand na Katedre správneho práva Univerzity Komenského v Bratislave.

e-mail:  kontrolor@spisskepodhradie.sk


Mestské zastupiteľstvo - ( 2010 - 2014 )

POSLANCI MZ    

MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Miloslav Repaský, Peter Hanigovský,  Mgr. Peter Vandraško, Štefan Faltin, Štefan Horbaľ, Jozef Komara, Mgr. Ján Furman, Dr. Miroslav Varšo (do 27.12.2012), Miroslav Longauer,  Vladimír Petrek, PaedDr. Martin Sereday  (od 10. 01. 2013)

 

KOMISIE MESTSKKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

FINANČNÁ A MAJETKOVÁ

 • Predseda: Peter Hanigovský
 • Členovia: JUDr. Magdaléna Boronová, Ing. Ján Lisoň, Mgr. Jozef Srnka, Ing. Stanislav Ledecký, Mgr. Miloslav Repaský, Ing. Ján Jurečko Ing. Ján Jurečko
 • Zapisovateľka - Ing. Slávka Čarná

VÝSTAVBA A ÚZEMNÝ PLÁN

 • Predseda: MVDr. Michal Kapusta
 • Členovia: Anna Hricová, Ing. Jana Vaverčáková, Ing. Ján Poláček, Marián Boržik
 • Zapisovateľ – Mgr. Jozef Srnka

ŠKOLSKÁ

 • Predseda: Mgr. Peter Vandraško
 • Členovia: Ing.  Ján Jurečko, Mgr. Ľubica Karpatyová, Mgr. Imrich Biric, Bc. Iveta Mlynarčíková, Mgr. Ľuboslav Longauer, Mgr. Ján Furman
 • Zapisovateľka – Elena Brindzová

ŠPORT a MLÁDEŽ

 • Predseda: Jozef Komara
 • Členovia: Ing. Marián Tirpák, Mgr. Peter Vandraško, Miloš Komara, Marek Kukura, Rastislav Jasovský
 • Zapisovateľ – Mgr. Vladimír Šolc

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Predseda: Vladimír Petrek
 • Členovia: Ing. Ivan Lauro, Vladimír Tomko, Zdeno Sedlačko, Jozef Rejnič
 • Zapisovateľka – Eva Vlkolinská

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, PODNIKANIE

 • Predseda: Miroslav Longauer
 • Členovia: Ing. Mariana Kovalská, Mária Mišenčíková, Dr. Miroslav Varšo, Jozef Pacák
 • Zapisovateľka – Ing. Viera Mikolajová

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

 • Predseda: Štefan Faltin
 • Členovia: JUDr. Štefan Gál, Mgr. Jozef Pentrák, Magdaléna Kurillová, Katarína Fábianová, Rudolf Želonka, Jozef Kopnický
 • Zapisovateľka - Alena Longauerová

SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

 • Predseda: Peter Hanigovský
 • Členovia: Štefan Horbaľ, Mária Sakmarová, Ladislav Puchala, Bc. Marta Kešeľáková, PhDr. Monika Ondrišová, Mária Knapová
 • Zapisovateľka – Mgr. Milada Kapustová

KULTÚRA, HISTORICKÉ A KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHODNOSTI

 • Predseda: Dr. Miroslav Varšo
 • Členovia: Mgr.art. Štefan Siváň, Mgr.art. Peter Krupa, Štefan Sýkora, Mgr. Otília Panáková, Katarína Wagnerová, Mária Litecká, Mgr.art. Matúš Lányi
 • Zapisovateľka – Daniela Vancová

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

 • Predseda: (Mgr. Ján Furman),  od: 19.01.2012  Bc. Peter Smik
 • Členovia: (Mária Kožárová, Eva Ferencová, Vladimír Vrábeľ, Jaroslav Ľach)
  od: 1.04.2012   Ing. Lea Furmanová, Ján Puchala
 • Zapisovateľka – Mária Kožárová

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU

 • Predseda: Štefan Horbaľ
 • Členovia: Štefan Faltin, Vladimír Petrek, Mgr. Miloslav Repaský, Mgr. Ján Furman