Navigácia

Obsah

Oznámenie - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ (13.10.2020)

Typ: ostatné
Oznámenie - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ (13.10.2020 1.

Základná škola

Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie


Pre:  MESTO - Spišské Podhradie  / zriaďovateľa ZŠ /


Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Spišské Podhradie

  ------

613/2020

Ing. Ján Jurečko

12. 10. 2020

 

Vec:  Oznámenie - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ (13.10.2020)


V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z.z. (o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ... v znení neskorších predpisov - podľa § 3 ods. 10) oznamujem Vám, ako zriaďovateľovi ZŠ, že poskytujem žiakom zo závažných dôvodov na deň 13.10.2020 riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno poskytujem v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ - § 150 ods. 5, v súlade s metodickými usmerneniami a pokynmi MŠVVaŠ SR súvisiacimi s ohrozením zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Dôvodom poskytnutia riaditeľského voľna je predpoklad ohrozenia zdravia žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení pri ZŠ, ktoré je zapríčinené šírením ochorenia  COVID-19 (dňa 13.10.2020 v areáli ZŠ v čase cca 8:00 hod. bude testovaná 2. skupina žiakov ZŠ - vybraných na základe kritérií - odporúčaní RÚVZ-Poprad). Riaditeľ školy udelením riaditeľského voľna prerušuje vyučovanie na ZŠ - Školská 3 v Spišskom Podhradí.

 

Vo vyučovaní sa bude pokračovať v súlade s pokynmi RÚVZ so sídlom v Poprade, v náväznosti na vývoj epidemiologickej situácie.

Riaditeľ ZŠ nateraz zabezpečí (podľa podmienok a možností školy a jednotlivých žiakov) samoštúdium žiakov prostredníctvom webovej stránky ZŠ (www.zsskolska3.sk) a prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

 

Ďalšie informácie (v prípade zmien) budú zverejňované na „www“ – ZŠ.

 http://www.zsskolska3.sk/index.php?str=sprava&coho=oznamy


S pozdravom  

 

 

 

                                             
                           Ing. Ján Jurečko

                             riaditeľ školy

 


Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

053/4541171

053/4541171

zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

www.zsspispodhradie.edu.sk

37873831

 

Vytvorené: 12. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2020 14:58
Autor: Správca Webu