Navigácia

Obsah

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Typ: ostatné
Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Pod názvom Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski

Výška celkových výdavkov  je                             1 344 455,60 Eur

Výška celkových výdavkov pre mesto je                372 624,62 Eur

Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalemu / Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapitule/ a zároveň dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie  parkoviska nad Spišskou Kapitulou.

Aktivity projektu je možné rozdeliť do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden komplexný celok.

V rámci obnovy kultúrnych pamiatok je v Sp. Podhradí naplánovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných cezhraničných aktivít medzi partnermi práve na tomto mieste.

Obnova kultúrnych pamiatok v meste je taktiež spojená s odbornými prácami na dvoch pamiatkach Spišského Jeruzalema- Kaplnky sv. Františka Xaverského a Kaplnky sv. Rozálie.

V Głogówe Małopolskom je v rámci úpravy a skvalitnenia infraštruktúry potrebná revitalizácia hlavného námestia, ktoré je zároveň kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších námestí v Poľsku.

V rámci skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu je naplánovaná výstavba parkoviska s priamym napojením na Biskupskú záhradu pri takých pamiatkach ako sú Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem.

Chcem poďakovať partnerom Spišskému biskupstvu a družobnému mestu Głogów Małopolski a všetkým čo pomáhajú a spolupracujú s mestom, čo nám  držia palce a čo sa za nás modlia a vyprosujú milosť.

 


Vytvorené: 24. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2018 17:16
Autor: