Navigácia

Obsah

Zberný dvoj Spišské Podhradie - rozhodnutie o schválení NFP

Typ: ostatné
Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov sprostredkovateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Mesto Spišské Podhradie

Kód projektu v ITMS2014+: 312061H039

Operačný program: Ľudské zdroje

Obdobie realizácie projektu: 04/2016 – 09/2018

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

https://www.employment.gov.sk/sk/www.esf.gov.skwww.minv.gov.sk

Príloha

Vytvorené: 26. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2018 17:17
Autor: