Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2018

Nájomná zmluva KS 9/2018

07/10/2018

Neuvedené

Ryšová Jana

mesto Spišské Podhradie

09.10.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

06/10/2018

5 000,00 EUR

ČSOB nadácia

mesto Spišské Podhradie

08.10.2018

Dohoda č. 1/2048 o spoločnom školskom obvode

02/10/2018

Neuvedené

Obec Pongrácovce

mesto Spišské Podhradie

08.10.2018

Kúpna zmluva

05/10/2018

406,00 EUR

Ladislav Klag

mesto Spišské Podhradie

04.10.2018

Zmluva o Elektronických službách

04/10/2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

mesto Spišské Podhradie

04.10.2018

Zmluva č. 58/2018

03/10/2018

180,00 EUR

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

03.10.2018

Dohoda

01/10/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

01.10.2018

Zmluva o dielo

27/09/2018

1 500,00 EUR

FORTIS PROJECT

mesto Spišské Podhradie

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/09/2018

Neuvedené

Materská škola

mesto Spišské Podhradie

01.10.2018

Zmlzuva o účte Komunal

25/09/2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

mesto Spišské Podhradie

01.10.2018

Zmluva o Elektronickej službe Business24

24/09/2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

mesto Spišské Podhradie

01.10.2018

Dohoda o ukončení platnosti zmluvy

23/09/2018

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

mesto Spišské Podhradie

26.09.2018

Nájomná zmluva KS 8/2018

22/09/2018

Neuvedené

Ladislav Kondrát

mesto Spišské Podhradie

26.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

21/09/2018

500,00 EUR

Ing. Ján Štelbacký

mesto Spišské Podhradie

25.09.2018

Zmluva č. 0136/18/08743

20/09/2018

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

25.09.2018

Zmluva č. 0910/18/08743

19/09/2018

354 000,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

25.09.2018

Zmluva č. 0911/18/08743

18/09/2018

115 000,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

25.09.2018

Zmluva č. 0137/18ú08743

17/09/2018

200 000,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

25.09.2018

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre škol. rok 2018/2019

16/09/2018

Neuvedené

LUNYS, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

24.09.2018

Zmluva č.672/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

15/09/2018

Neuvedené

FEDONEY spol. s r.o.

mesto Spišské Podhradie

24.09.2018

Zmluva č.651/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

14/09/2018

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Kapitula

mesto Spišské Podhradie

20.09.2018

Zmluva č.40/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

13/09/2018

Neuvedené

Mária Bendžáková

mesto Spišské Podhradie

19.09.2018

Nájomná zmluva KS 7/2018

12/09/2018

Neuvedené

Peter Hanigovský

mesto Spišské Podhradie

18.09.2018

Zmluva č.472/2/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

11/09/2018

Neuvedené

Rastislav Škop

mesto Spišské Podhradie

14.09.2018

Kúpna zmluva č. Z201835846_Z

10/09/2018

40 280,00 EUR

AGRO - SPIŠ, s.r.o. Smižany

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: