Navigácia

Obsah

Verejné informácie - Ekonomické oddelenie

2018

zostatky úverov k 31.12.2017 Stiahnuté: 32x | 27.02.2018

zostatky účtov k 31.12.2017 Stiahnuté: 29x | 27.02.2018

Záverečný účet 2017 Stiahnuté: 37x | 27.02.2018

Hodnotenie programov mesta Spišské Podhradie k 31.12.2017 Stiahnuté: 36x | 27.02.2018

Čerpanie rozpočtu 2017 Stiahnuté: 38x | 27.02.2018

Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2019-2021 Stiahnuté: 9x | 22.01.2019

Komentár k rozpočtu 2019 Stiahnuté: 6x | 22.01.2019

2017

zostatky účtov k 31.12.2016 Stiahnuté: 27x | 24.02.2017

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 28x | 24.02.2017

Úvery k 31.12.2016 Stiahnuté: 24x | 24.02.2017

Hodnotenie programov mesta 2016 Stiahnuté: 24x | 24.02.2017

Návrh rozpočtu mesta 2018-2020 Stiahnuté: 26x | 22.11.2017

Komenstár k návrhu rozpočtu 2018 Stiahnuté: 26x | 22.11.2017

2016

Zostatky účtov 2015 Stiahnuté: 38x | 29.02.2016

Záverečný účet mesta Spišské Podhradie 2015 Stiahnuté: 39x | 29.02.2016

Prehľad o úveroch k 31.12.2015 Stiahnuté: 33x | 29.02.2016

Hodnotenie programov mesta 2015 Stiahnuté: 26x | 29.02.2016

Návrh rozpočtu mesta Spišské podhradie na roky 2017-2019 Stiahnuté: 36x | 23.11.2016

Komentár k návrhu rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 26x | 23.11.2016

2015

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie 2015-2017 Stiahnuté: 36x | 14.01.2015

Stránka