Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/06/2018 - Zmluva o zrušení zmluvy o budúcej zmluve a dohoda o urovnaní

Poradové číslo 14/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o zrušení zmluvy o budúcej zmluve a dohoda o urovnaní
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko INVEST-CORPORATION s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Obchodná 39, 811 06 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 48098531
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 19.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť